Ringo van der Sluis

By 26 september 2015 wie zijn wij

Ringo van der Sluis (in dienst sinds 1994) is de spin in het web als het gaat om de aansturing van service & onderhouds-monteurs voor beveiliging & brandmeldinstallaties en staat met zijn team immer paraat voor een snelle follow-up van uw storingsmelding.

Zodra bij u de alarmbellen gaan rinkelen is het van groot belang snel en adequaat te kunnen reageren. Het veilig- stellen van installaties en bedrijfsgebouwen vraagt om een goede aansturing. Breedveld & Schröder heeft voor dit doel een speciaal SOS-team geformeerd en voor u paraat staan.

<Non-stop, 24 uur per dag, 7 dagen per week helpen wij u met kennis van zaken calamiteiten het hoofd te bieden en de bedrijfszekerheid voor u veilig te stellen.>

Ook bij onverhoopte tegenslag staat het SOS-team stand-by, om uitvoerder en monteurs in geplande werkzaamheden van back-up te kunnen voorzien.

Kracht, licht, telematica, brandmeld en beveiligings-installaties vormen in de utiliteitsbouw een op elkaar afgestemd geheel. De aanleg vereist een zeer grondige
voorbereiding. Echter, projectfasering en plan van aanpak verschillen niet zelden van de praktijk. Zo kan zich in de uitvoering van werkzaamheden een onvoorziene omstandigheid voordoen. Elektronische componenten kunnen beschadigd blijken na transport of zijn verkeerd of in geheel niet geleverd. De montage en het inregelen van apparatuur kunnen hierdoor vertraging oplopen. Door de onderlinge samenhang van installaties bestaat het gevaar dat daarmee ook de overige werkzaamheden vertragen. In het ergste geval kijkt kostbare mankracht werkeloos toe en dient u gereedschap en machines langer te huren dan voorzien.

De ene schakel volgt op de ander, dus is het zaak snel de ontbrekende te vinden. Dit verlangt van ons creativiteit en improvisatievermogen. Het SOS-team van Breedveld & Schröder staat ook hierin zijn mannetje. Zo verhelpen wij storingen, verrichten belangrijk onderhoud en verlenen deskundige service wanneer het er op aankomt.

Leave a Reply