Rijksmuseum Amsterdam

By 14 september 2015 Projecten
Plaats: Amsterdam
Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst
Looptijd: 1 x per jaar een aantal maanden

Het uitvoeren van onderhoud aan verschillende systemen in de panden van het Rijksmuseum en zo nodig direct storingen oplossen.

Toegangs- en detectie systemen zijn voor deze klant van essentieel belang. We spreken over het middels techniek controleerbaar toelaten van medewerkers volgens bepaalde tijdzones en in de ruimtes waar de betreffende medewerker autorisatie heeft. Voor de vele onvervangbare (en van onschatbare waarde zijnde) kunstschatten welke zijn opgeslagen of tentoongesteld is het van groot belang dat hier alleen de geautoriseerde medewerkers binnen komen middels een niet te omzeilen technisch controlemiddel. Helaas is de menselijke factor nog steeds de zwakste schakel in de beveiliging van goederen met een grote waarde.  Het is dan ook daarom, dat wij voor deze klant telkens bezig zijn om de nieuwste verbeterde technieken op te nemen in de beveiligingsinstallaties.

Maatwerk is essentieel voor het toepassen van de nieuwste technieken in combinatie met bestaande techniek en topologie. Wij implementeren nieuwe technieken onafhankelijk van fabricaat, door het zelf integreren van deze nieuwe technieken in bestaande aanwezige fabricaten van de leveranciers. Hierbij te denken aan Irisscan controle gecombineerd met bijvoorbeeld elektrische toegangspassen en toetsenklaviers voor het invoeren van de autorisatiecode met telkens wisselende posities van de numerieke.

Leave a Reply