Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Breedveld & Schröder kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Breedveld & Schrôder en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact-/inschrijfformulier Breedveld & Schrôder verstrekt. Breedveld & Schrôder kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • • Uw voor- en achternaam
 • • Uw adresgegevens
 • • Uw telefoonnummer
 • • Uw e-mailadres
 • • Uw IP-adres
 • • Bij verwerking van persoonsgegevens die gebruikt worden voor marketing wordt er toestemming aan u gevraagd. Denk hierbij aan:
 • • Surf gedrag door middel van traffic cookies
 • • E-mailadres voor bedrijfsupdates

Hoe verzamelt u mijn gegevens?

We verzamelen informatie op twee manieren: wanneer u ons informatie verstrekt en wanneer u onze website gebruikt. Veel gegevens worden automatisch verzameld via het gebruik van cookies.

Sommige persoonlijke gegevens verzamelen we alleen als u deze aan ons verstrekt. Dat kan gaan om uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer. Dit kan gebeuren als u:

 • • Een gebruikersaccount maakt
 • • Informatie over producten aanvraagt;
 • • Deelneemt aan enquêtes

Deze informatie wordt gebruikt om dienst te verlenen en met u in contact te komen betreffende een reservering. Ook kan uw e-mailadres gebruikt worden om u de meest relevante aanbiedingen en acties te kunnen sturen. (míts u hier toestemming voor hebt gegeven.

Waarom heeft Breedveld & Schröder deze gegevens nodig?

Het antwoord op die vraag is heel eenvoudig. We gebruiken deze gegevens om onze producten en services te verbeteren, ondersteuning te bieden, meldingen te tonen en om aanbiedingen en acties te verzenden. We gebruiken gegevens waardoor u kunt worden geïdentificeerd (persoonsgegevens genoemd) voor het volgende:

 • • U informatie te verstrekken over diensten en andere informatie waar u om hebt gevraagd
 • • U nieuwsbrieven, informatieve e-mails of andere informatie over Breedveld & Schröder  te sturen. (Míts hiervoor toestemming is gegeven)

We gebruiken gegevens waardoor u niet kunt worden geïdentificeerd (niet-persoonsgegevens genoemd) voor diverse doeleinden, zoals het verbeteren van onze producten en services. We kunnen niet-persoonlijke gegevens bijvoorbeeld gebruiken voor het aanmaken van anonieme gegevensprofielen en het aanbieden van gesegmenteerde marketing, voor het genereren van statistische gegevens, om onze huidige producten te verbeteren en te beheren en nieuwe producten te maken.

Hoe lang bewaart Breedveld & Schröder persoonsgegevens?

Breedveld & Schrôder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden dus niet langer bewaart dan wettelijk verplicht of noodzakelijk. Wanneer de bewaartermijn van uw gegevens is verstreken worden uw gegevens veilig verwijdert. Vragen over bewaartermijnen van specifieke gegevensverwerkingen kunt u sturen naar info@breed.nl

U hebt het recht ons te vragen uw gegevens te verwijderen. Indien dit wettelijk mogelijk is doen we dit zo snel mogelijk voor u, in ieder geval binnen 4 weken.

Deelt Breedveld & Schröder mijn gegevens met derden?

Indien we wettelijk worden gedwongen om uw persoonlijke gegevens vrij te geven aan een derde partij, zullen wij al het commercieel redelijke ondernemen om u daarover van tevoren te informeren, tenzij dit wettelijk is verboden. Als we betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, zullen we ons houden aan dit privacybeleid en alle betrokken gebruikers worden geïnformeerd als we persoonlijke gegevens overdragen aan derden of als voor persoonlijke gegevens een ander privacybeleid gaat gelden.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

Ondanks dat we proberen zo transparant mogelijk te zijn met betrekking tot de persoonsgegevens die we van u verzamelen, kan het altijd zijn dat u vragen hebt. U hebt daarom natuurlijk het recht om ons te vragen naar de persoonlijke gegevens die we van u verwerken, het doel en de aard van de verwerking en informatie over met wie we deze gegevens delen. Ook hebt u het recht om ons op elk moment te vragen uw persoonlijke gegevens of interesseprofiel bij te werken, te corrigeren of te verwijderen. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Het kan zo zijn dat een verwijderingsverzoek in strijd is met een wettelijke bewaartermijn, ook dan nemen we contact met u op.

Uitschrijven marketingactiviteiten

U hebt te allen tijde het recht u af te melden voor de nieuwsbrieven, of andere informatie die u van ons ontvangt per e-mail.

Contact opnemen

Breedveld & Schröder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Breedveld & Schrôder verzamelde persoonsgegevens, vinden wij het fijn als u contact met Breedveld & Schrôder opneemt via:

Vestigingsadres: Katernstraat 21, 1321NC, Almere

Telefoon: 036-5350756

 

E-mailadres: info@breed.nl