All posts by BreedAdmin

Ruud Stengs

By | wie zijn wij | No Comments

Ruud Stengs (in dienst sinds 1991) is als technisch directeur verantwoordelijk voor het goede verloop en de afstemming van operationeel bedrijfskritische processen. Dat betekent onder meer troubleshooting bij complexe installaties en kennisoverdracht aan de monteurs.

Een standaardoplossing is een uitzondering in ons vak

Iedere situatie is weer net even anders.
Dat geldt met name voor bestaande bedrijfspanden en bij aanpassingen aan operationele, bedrijfskritische processen. Het hangt ook af van de setting waarin een organisatie zich begeeft.

Dit verlangt van onze mensen niet alleen expertise en beheersing van de nieuwste technieken, maar vooral ook creativiteit. En die mensen werken bij ons; het zijn bevlogen specialisten. Bij Breedveld & Schröder kennen we ons vak en weten we als geen ander procesinstallaties in te regelen en veilig bestuurbaar te houden.

Bedrijfskritische installaties vereisen dat de operationele systemen continu gemonitord worden en dat een gecertificeerde back-up bijstand kan verlenen. De zakelijke belangen zijn groot en wij dienen die te waarborgen. Breedveld & Schröder heeft hierin een naam hoog te houden. Een essentiële voorwaarde voor succes in de utiliteitsbouw is bijvoorbeeld dat de beschikbare knowhow te allen tijde als een samenhangend geheel wordt ingezet.

Graag denken we met u mee. Neem vrijblijvend contact met ons op.
Voor deeltrajecten of complexe bedrijfsprocessen: bij ons vindt  u een luisterend oor.

Ringo van der Sluis

By | wie zijn wij | No Comments

Ringo van der Sluis (in dienst sinds 1994) is de spin in het web als het gaat om de aansturing van service & onderhouds-monteurs voor beveiliging & brandmeldinstallaties en staat met zijn team immer paraat voor een snelle follow-up van uw storingsmelding.

Zodra bij u de alarmbellen gaan rinkelen is het van groot belang snel en adequaat te kunnen reageren. Het veilig- stellen van installaties en bedrijfsgebouwen vraagt om een goede aansturing. Breedveld & Schröder heeft voor dit doel een speciaal SOS-team geformeerd en voor u paraat staan.

<Non-stop, 24 uur per dag, 7 dagen per week helpen wij u met kennis van zaken calamiteiten het hoofd te bieden en de bedrijfszekerheid voor u veilig te stellen.>

Ook bij onverhoopte tegenslag staat het SOS-team stand-by, om uitvoerder en monteurs in geplande werkzaamheden van back-up te kunnen voorzien.

Kracht, licht, telematica, brandmeld en beveiligings-installaties vormen in de utiliteitsbouw een op elkaar afgestemd geheel. De aanleg vereist een zeer grondige
voorbereiding. Echter, projectfasering en plan van aanpak verschillen niet zelden van de praktijk. Zo kan zich in de uitvoering van werkzaamheden een onvoorziene omstandigheid voordoen. Elektronische componenten kunnen beschadigd blijken na transport of zijn verkeerd of in geheel niet geleverd. De montage en het inregelen van apparatuur kunnen hierdoor vertraging oplopen. Door de onderlinge samenhang van installaties bestaat het gevaar dat daarmee ook de overige werkzaamheden vertragen. In het ergste geval kijkt kostbare mankracht werkeloos toe en dient u gereedschap en machines langer te huren dan voorzien.

De ene schakel volgt op de ander, dus is het zaak snel de ontbrekende te vinden. Dit verlangt van ons creativiteit en improvisatievermogen. Het SOS-team van Breedveld & Schröder staat ook hierin zijn mannetje. Zo verhelpen wij storingen, verrichten belangrijk onderhoud en verlenen deskundige service wanneer het er op aankomt.